Digitale geletterdheid implementeren: een stapsgewijze aanpak

Als school streef je naar het beste onderwijs en de optimale voorbereiding van leerlingen op een digitale toekomst. Maar hoe pak je de implementatie van digitale geletterdheid effectief aan met een externe partner? Wij begeleiden je door het hele proces, van visievorming tot en met de complete implementatie.


Opstartfase: inventarisatie
Hoe staan de digitale vaardigheden op jouw school ervoor? Met onze scans brengen we dit duidelijk in beeld. We inventariseren ook de doelstellingen en middelen van jouw school. Samen met jouw team spelen we het visiespel van het SLO om jullie visie te bepalen: dit vormt de cruciale basis voor draagvlak en toekomstig beleid.


Ontwerpfase: maatwerk voor jouw school
Elke school is uniek, en standaardoplossingen zijn niet toereikend. Onze experts vertalen de verzamelde informatie naar een op maat gemaakt implementatieplan, inclusief aanbevolen lesmethodes, professionaliseringsbehoefte van het team, en de opzet van de leerlijn digitale geletterdheid. We leveren ook het visiedocument, essentieel voor de volgende stappen.

Uitrolfase: actie en professionalisering
Na een kick-off met het lerarenteam beginnen de lessen volgens de nieuw ontworpen leerlijn. Tegelijkertijd volgt het team diverse workshops. Onze vakleerkrachten kunnen ondersteuning bieden in de klas, terwijl wij de voortgang monitoren en waar nodig bijsturen. Tijdens deze fase wordt ook het conceptbeleidsplan opgesteld.

Verankeringsfase: borging en evaluatie
Nu de implementatie loopt, is het tijd voor verankering. We evalueren de voortgang en groei en zorgen dat digitale geletterdheid een blijvend onderdeel wordt van jullie onderwijsaanbod. We bieden voortdurend advies, praktische handvatten en tips. Na een succesvolle implementatie leveren we het definitieve beleidsplan op.


Benieuwd naar onze aanpak voor jouw school?
Wil je meer weten over hoe we jouw school kunnen begeleiden met onze bewezen aanpak in digitale geletterdheid? Neem contact op voor een vrijblijvend strategiegesprek met onze expert Godfried via 06-10168257 of godfried@codeerschool.nl en ontdek de mogelijkheden voor jouw school!

Meer dan 100 basisscholen gingen je voor...