Ouderbetrokkenheid voor Digitale Geletterdheid

Het belang van ouderbetrokkenheid voor digitaal geletterde jongeren
Digitale competenties zijn essentieel voor jongeren om zich niet alleen veilig en verantwoordelijk, maar ook effectief en zelfverzekerd te kunnen bewegen binnen de snel evoluerende digitale wereld. In dit tijdperk, waarin de digitale realiteit een steeds groter en complexer deel van ons dagelijks leven inneemt, is het beheersen van digitale geletterdheid absoluut cruciaal. Door ouders actief te betrekken bij de digitale vorming van hun kinderen, wordt niet alleen een veilige online omgeving voor hun kinderen gevormd, maar leggen ze tevens de fundamenten voor sterke digitale vaardigheden. Ouderlijke inzet draagt bij aan het doorbreken van kansenongelijkheid, door elk kind de gereedschappen en kennis te bieden die nodig zijn om te slagen in de digitale wereld van vandaag en morgen.
Om ouders en scholen hierbij te helpen geven we in deze blog enkele tips!


Tips voor scholen:
1. Organiseer informatieve workshops en ouderavonden
Stimuleer ouderbetrokkenheid bij digitale geletterdheid door informatieve workshops te organiseren waarin experts en leerkrachten voorlichten over o.a. online veiligheid, mediawijsheid, en het belang van digitale vaardigheden. Deze sessies bieden een platform voor vragen en het delen van ervaringen, waardoor ouders hun kinderen beter kunnen ondersteunen.

2. Communicatiekanalen voor informatiedeling
Gebruik communicatiekanalen, zoals e-mailnieuwsbrieven, apps, of de schoolwebsite om ouders te informeren over digitale geletterdheid en evenementen. Dit bevordert aansluiting, feedback en vragen, waardoor een sterke samenwerking en betrokkenheid van ouders wordt gecreëerd.

3. Participatie in het klaslokaal en thuis
Betrek ouders bij educatieve activiteiten, zowel op school als thuis, o.a. door gastdocentschappen van ouders met digitale beroepen, digitale projecten, en thuisopdrachten rond digitale geletterdheid. Door deze opdrachten samen met het kind te laten doen versterkt de verbinding tussen school en thuis, bevordert het begrip en competenties en gaat het belang van digitale vaardigheden leven.


Tips voor ouders:
1. Wees een digitaal rolmodel
Kinderen kijken naar het gedrag van hun ouders. Door zelf bewust en kritisch digitale media te gebruiken, geven ouders het goede voorbeeld. Bespreek met je kind welke apps, websites en games geschikt zijn. Stel samen regels op voor schermtijd en online gedrag. Benadruk het belang van privacy en het beschermen van persoonlijke informatie. Leer je kind over de gevaren van het delen van persoonlijke gegevens en het interacteren met onbekenden online.

2. Praat over digitale ervaringen
Maak digitale media en het gebruik ervan een open onderwerp van gesprek. Vraag je kind naar wat ze online zien, doen en leren. Help je kind om informatie online kritisch te beoordelen op betrouwbaarheid en waarheid. Zorg ervoor dat je correcte informatie deelt.

3. Communiceer met de school
Blijf betrokken bij het onderwijs van je kind en werk samen met leerkrachten om te begrijpen hoe de school digitale geletterdheid onderwijst en hoe je dit thuis kunt ondersteunen. Maak hier samen tijd voor vrij.

Ben jij als schoolleider, of ICT-coördinator of bestuurder al bezig met digitale geletterdheid, maar merk je dat de implementatie ervan of ouderbetrokkenheid moeizaam verloopt? En heb je ondersteuning nodig? Wij helpen je er graag bij.

Meer dan 100 basisscholen gingen je voor...