Unplugged Programmeren

Klik hier voor docentenwerkblad

Klik hier voor leerlingen werkblad 

Een aantal tips: 

 • De hagelslagrobot (of pindakaas- of appelstrooprobot) kan zowel klassikaal als in groepjes gedaan worden.
 • Je kunt de commando’s van het werkblad gebruiken, maar je kunt de kinderen ook zelf commando’s laten bedenken (en opschrijven).
 • Laat de kinderen in groepjes van ± 4 werken en omstebeurt de robot zijn.
 • Om het moeilijker te maken: voeg de volgende commando’s toe:
  “HERHAAL … KEER” “
  ALS … DAN … ANDERS …”
 • Bedenk een andere taak voor de robot, bijvoorbeeld: naar de uitgang van de klas gaan
  iets op het bord schrijven
  iets uit een kast pakken
 • Je kunt de klas (of het schoolplein) in vakken verdelen zodat je weet wat ‘één stap naar voren’ is
 • Let goed op: een stap naar rechts is iets anders dan een draai naar rechts. De programmeur moet altijd rekening houden met het perspectief van de robot, dat anders kan zijn dan zijn eigen perspectief. 
Mediawijsheid