Concept kerndoelen Digitale Geletterdheid

In een snel digitaliserende wereld is de behoefte aan digitale geletterde burgers hoog. Onderzoek toont aan dat de gemiddelde score voor digitale geletterdheid onder leerlingen in het primair onderwijs slechts een 4,7 is, terwijl het voortgezet onderwijs een gemiddelde van 5,0 bereikt. Deze cijfers benadrukken de cruciale behoefte aan verbetering; om niet alleen consument van digitale middelen te zijn, maar ook vaardige en bewuste gebruikers en makers.

Dé Codeerschool richt zich met de conceptkerndoelen digitale geletterdheid van het SLO op het ontwikkelen van ‘praktische kennis & vaardigheden’, het stimuleren van creativiteit in ‘ontwerp en maken’, en het verdiepen van begrip in de ‘wisselwerking tussen digitale technologie, digitale media, de mens en de samenleving’. Lees verder wat die kerndoelen inhouden!

Wij begrijpen dat het omzetten van deze kerndoelen naar een praktische leerlijn een uitdaging kan zijn. Daarom staan wij klaar om jou te ondersteunen met onze expertise en ervaring. Met inzet van Dé Codeerschool ontzorgen we jou bij het vormgeven van een effectieve leerlijn voor digitale geletterdheid.

Nu is hét moment om de toekomst van het onderwijs op jouw school te vormen en de leerlingen de competenties te laten ontwikkelen die nodig zijn voor hun toekomst. Neem contact op via info@codeerschool.nl of 020 215 7441 en ontdek hoe wij jou kunnen helpen om digitale geletterdheid een integraal onderdeel te maken van het onderwijs op jouw school! 

Praktische kennis & vaardigheden

In een wereld waar technologie alomtegenwoordig is, is het essentieel dat onze leerlingen niet alleen consumenten zijn van digitale inhoud, maar ook vaardige gebruikers en makers. Bij Dé Codeerschool richten we ons op het ontwikkelen van praktische kennis en vaardigheden op het gebied van digitale systemen, digitale media, veiligheid en privacy, data en artificiële intelligentie (AI). Door middel van de inzet van vakleerkrachten, interactieve workshops en maatwerktrajecten zorgen we ervoor dat zowel leerkrachten als leerlingen digitaal vaardig worden, zodat ze kunnen navigeren en creëren in een steeds veranderende digitale wereld.

Ontwerpen en maken

De toekomst behoort toe aan de makers, de ontwerpers, en de creatieven. Wel 65% van de basisschoolleerlingen van nu krijgt in de toekomst een baan die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Bij het conceptkerndoel ‘Ontwerpen en maken’ stimuleren we leerlingen om hun ideeën tot leven te brengen met digitale technologie. Door het aanleren van programmeren en het gebruik van digitale tools, moedigen we innovatie en creatief probleemoplossen aan. Ons doel is om elke leerling de kans te geven om hun digitale creaties te realiseren, en hen voor te bereiden op de banen van morgen. 

Wisselwerking tussen digitale technologie, digitale media, de mens en de samenleving

In onze verbonden wereld is het cruciaal om de wisselwerking tussen digitale technologie, media, en de samenleving te begrijpen. Dé Codeerschool biedt een diepgaande blik op hoe digitale innovaties onze manier van leven, werken en communiceren beïnvloeden. We rusten leerlingen uit met de kritische denkvaardigheden die nodig zijn om weloverwogen digitale keuzes te maken en positieve bijdragen te leveren aan onze gedigitaliseerde samenleving. 

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor digitale geletterdheid? Neem contact op met Godfried of Yves!

Meer dan 100 basisscholen gingen je voor...