Beleidsplan opstellen

Het kost zowel leraren als schoolleiders veel tijd om zich te verdiepen in het domein digitale geletterdheid. Bovendien is de informatie continue aan verandering onderhevig en is het soms moeilijk te vinden. Wij helpen met het opstellen van een beleidsplan digitale geletterdheid. We brengen eerst de huidige stand van zaken in kaart; hoe staat het er nu voor met de kennis en inzet? Welke hardware- software en tools worden er gebruikt? Samen maken we vervolgens een plan van aanpak om in 2023 digitale geletterdheid op orde te krijgen. Daarbij hoort tevens:

– Het vormen van een visie
– Concrete plannen voor interne professionalisering
– Advies voor selectie, aanschaf en implementatie van leermiddelen
– Borgen van de kennis binnen de school

Wat kun je van ons verwachten?

Wij starten het traject altijd met een nulmeting. Zo weten wij als organisatie goed waar jullie als school staan op het gebied van persoonlijke kennis, het lesgeven in het vakdomein digitale geletterdheid, het gebruiken van ICT voorzieningen en het behalen van de bovenschoolse doelen.

Op basis van de resultaten maken we een beleidsplan op maat. Onderdeel daarvan zijn meerdere gesprekken met bijvoorbeeld de directeur of Icoach / ICT-coördinator. Het beleidsplan wordt altijd gefinaliseerd en opgesteld in overleg met de directeur of het bestuurskantoor.

Kunnen jullie ook op een bestaand beleidsplan verder schrijven?

Zeker, we schrijven altijd op basis van de wensen en vraagstukken van de school. Als jullie al een start hebben gemaakt voor het beleid dan kunnen wij op basis daarvan verder gaan met het beleidsplan. We vullen onze visie & advies hier aan toe

Wij willen als stichting / bestuur een kapstok creëren voor onze scholen, is dit iets waar jullie bij kunnen helpen?

Onze inspiratiesessies zijn goed te gebruiken voor het creëren van deze zogenoemde kapstok en de verdere uitrol van het domein digitale geletterdheid binnen een scholengroep. We zien veel besturen die het wiel opnieuw uit willen vinden terwijl dat niet nodig is. Wij van Dé Codeerschool kunnen bijvoorbeeld juist de adviezen geven op basis van onze ervaring. Daarbij denken we mee en helpen we verder bij de ontwikkeling van het bovenschoolse beleid. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons contactformulier of bel naar 020 215 7441

Geven jullie ook trainingen aan scholen en besturen?

Ja, wij zijn hét aanspreekpunt op het gebied van digitale geletterdheid voor onze klanten, zowel scholen als stichtingen. Wij verzorgen trainingen, geven advies en kunnen ondersteunen bij het vormen van het beleid.

Wat zijn jullie tarieven voor het schrijven van het beleid?

De investering voor het afnemen van de nulmeting i.c.m. met de gesprekken, het schrijven + presenteren van het beleid is maatwerk. Zijn jullie als school of bestuur benieuwd naar de inhoud van een beleidsplan? Vul het contactformulier op onze website in of mail naar info@codeerschool.nl

Wat is de looptijd voor het schrijven van het beleid?

De oplevering is doorgaans vier weken na het eerste gesprek. Omdat we ook afhankelijk zijn van de input en beschikbaarheid van een school kan dit wel eens uitlopen.

" Leerlingen klaarstomen voor de toekomst, dat is wat ik leuk vind! "

Jesse van den Berg
Leerkracht Dé Codeerschool

" Wanneer je voor toekomstbestendig onderwijs gaat maar je hebt op het gebied van digitale geletterdheid niet de nodige skills in huis… dan bel je Dé Codeerschool! Zij maakten voor ons een realistisch en haalbaar beleidsplan op maat. Wij gingen van DG-druk naar DG-ondersteuningsgeluk!"

Ellen Brand

De Watermolen

Wanneer je voor toekomstbestendig onderwijs gaat maar je hebt op het gebied van digitale geletterdheid niet de nodige skills in huis…dan bel je Dé Codeerschool! Zij maakten voor ons een realistisch en haalbaar beleidsplan op maat. Wij gingen van DG-druk naar DG-ondersteuningsgeluk!

Ellen Brand
De Watermolen

Meer dan 100 basisscholen gingen je voor...

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor digitale geletterdheid?