Vakleerkracht inzetten

In deze tijden kan het voor jullie school lastig zijn zowel de reguliere lessen als digitale geletterdheid adequaat te dekken, mede door hoge werkdruk en soms ontbrekende expertise.

Om jullie hierbij te ondersteunen bieden we de mogelijkheid om tijdelijk een ervaren invalleerkracht in te zetten. Deze kan naadloos inspringen in het reguliere lesprogramma, en brengt daarnaast kennis van digitale geletterdheid mee. Zo biedt de invalleerkracht een uitkomst bij bijvoorbeeld ziekte van een teamlid, waarbij zowel het reguliere onderwijs als onderwijs in digitale geletterdheid gewaarborgd blijft.

De invalleerkracht is flexibel inzetbaar voor een kortere of langere periode, afhankelijk van jullie behoefte. Dit geeft het huidige team de ruimte en tijd om zich zonder druk te kunnen richten op een duurzame aanpak voor het integreren van digitale vaardigheden in het curriculum.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij zorgen voor een ervaren docent, goede lessen en lesmaterialen die naadloos aansluiten op de conceptkerndoelen van het SLO. Mochten jullie als school interesse hebben in het aanbod van een vakleerkracht dan plannen we altijd een afspraak in bij jullie op school. We denken onder andere graag mee als het gaat om ons aanbod te combineren met het huidige programma van jullie school zodat het niet al te veel extra tijd kost. Tijdens dit gesprek bekijken we wat de wensen zijn en formulieren we jullie vraagstuk.

Nemen jullie zelf lesmateriaal mee?

Wij brengen zelf lesmateriaal mee als dat nodig is. We kijken tijdens het samenstellen van het lesprogramma altijd eerst naar wat er op school aanwezig is zodat onze lessen zoveel mogelijk aansluiten en gebruik maken van hetgeen beschikbaar is op jullie school. Mochten jullie als school willen investeren in lesmaterialen dan bieden wij ook daar graag een adviserende rol.

Hoe lang duren jullie lessen?

Dit wordt bepaald in samenspraak met de school. Wel raden wel lessen van minimaal 45 minuten aan. Dit omdat we tijdens de lessen veel met laptops werken, en je bij de opstart en afsluit tijd nodig hebt, en er anders te weinig effectieve lestijd overblijft. Wat wij vaak bij scholen zien is dat onze lessen in worden gepland met elke 45 minuten een andere groep. Zo rouleert onze leerkracht en kan je op een lesdag meerdere klassen voorzien van lessen op het gebied van digitale geletterdheid.

Geven jullie les op elke basisschool en zijn jullie leerkrachten bevoegd?

Wij geven les op ieder type basisschool en ook op middelbare scholen. en 90% van onze leerkrachten zijn lesbevoegd. Iedereen die namens ons voor de klas staat heeft minimaal één jaar werkervaring in het onderwijs. Daarnaast worden ze vooraf en tijdens de opdracht goed door ons begeleid en selecteren we streng zodat we zeker weten dat onze leerkrachten een klas zelfstandig kunnen managen.

Wij willen jullie een hele lesdag voor één groep inzetten, is dat mogelijk?

Absoluut. We bedienen meerdere scholen die ons het gehele jaar één lesdag per week bij één groep inzetten. Ook zijn er verschillende andere tussen opties mogelijk, zoals een halve dag per klas. Bel of mail vooral voor de mogelijkheden.

Wat zijn jullie tarieven?

Als het gaat om het inzetten van vakleerkrachten werken we altijd met een dagprijs. Dit bedrag is inclusief voorbereiding, reistijd, overdracht en lesmateriaal en exclusief meerwerk.

Onze prijzen zijn vrijgesteld van btw. 

" Dé Codeerschool zorgt bij ons al een paar jaar naar volle tevredenheid voor vaste leerkrachten digitale geletterdheid. Ze zijn écht onderdeel van het team! Er is veel flexibiliteit en ze zijn zeer oplossingsgericht. Ze zijn van grote meerwaarde voor onze school! "

Pieter Bosman

IKC het Talent

Dé Codeerschool zorgt bij ons al een paar jaar naar volle tevredenheid voor vaste leerkrachten digitale geletterdheid. Ze zijn écht onderdeel van het team! Er is veel flexibiliteit en ze zijn zeer oplossingsgericht. Ze zijn van grote meerwaarde voor onze school!

Pieter Bosman
IKC het Talent

Meer dan 100 basisscholen gingen je voor...

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor digitale geletterdheid?