Nulmeting Digitale Geletterdheid

De nulmeting beoordeelt de digitale geletterdheid van een onderwijsteam en brengt digitale competenties in kaart. De resultaten bieden inzicht in specifieke kansen voor de implementatie van digitale geletterdheid voor jouw school en vormen zo een sterk vertrekpunt. Dé Codeerschool is gespecialiseerd in begeleiding bij de implementatie van digitale geletterdheid en kan jou hierin volledig ontzorgen, van visie- en beleidsvorming tot de inzet van vakdocenten, met zelfredzaamheid als uitgangspunt.

Wat je krijgt:
  • Uitvoering van een digitaal onderzoek over vaardigheden, toepassing, bewustwording en kennis
  • Een evaluatie inclusief resultaten en aanbevelingen

De scan

De scan is gebaseerd op het competentiemodel van iXperium, waarin de eindkwalificaties van Leren en lesgeven met ICT zijn gedefinieerd. Het gaat over meerkeuzevragen die per teamlid in ongeveer 10 minuten tijd beantwoord worden. De uitkomsten van het onderzoek worden overzichtelijk gepresenteerd en adviezen worden gedeeld. Met de resultaten van de scan kun je bijscholingsdoelstellingen formuleren, inzicht krijgen in hoe de leerkrachten tegen technologie aankijken en het beleid verscherpen.

Wat je zelf investeert:

  • Slechts 10 minuten per teamlid voor het invullen van het digitale onderzoek
  • Een evaluatiemoment met zowel de directeur als de ICT-coördinator

Meer dan 900 scholen gingen je voor...

Wanneer je voor toekomstbestendig onderwijs gaat maar je hebt op het gebied van digitale geletterdheid niet de nodige skills in huis…dan bel je Dé Codeerschool! Zij maakten voor ons een realistisch en haalbaar beleidsplan op maat. Wij gingen van DG-druk naar DG-ondersteuningsgeluk!

Ellen Brand
De Watermolen