Nulmeting Digitale Geletterdheid

De nulmeting beoordeelt de digitale geletterdheid van een onderwijsteam en brengt digitale competenties in kaart. De resultaten bieden inzicht in  specifieke kansen voor de implementatie van digitale geletterdheid voor jouw school en vormen zo een sterk vertrekpunt. Dé Codeerschool is gespecialiseerd in begeleiding bij de implementatie van digitale geletterdheid en kan jou hierin volledig ontzorgen, van visie- en beleidsvorming tot de inzet van vakdocenten, met zelfredzaamheid als uitgangspunt.

De scan

De scan is gebaseerd op het competentiemodel van iXperium, waarin de eindkwalificaties van Leren en lesgeven met ICT zijn gedefinieerd. Het gaat over 43 meerkeuzevragen die per teamlid in ongeveer 10 minuten tijd beantwoord worden. De uitkomsten van het onderzoek worden in een overzichtelijke poster gepresenteerd en adviezen worden gedeeld.

Meer dan 900 scholen gingen je voor...

Wanneer je voor toekomstbestendig onderwijs gaat maar je hebt op het gebied van digitale geletterdheid niet de nodige skills in huis…dan bel je Dé Codeerschool! Zij maakten voor ons een realistisch en haalbaar beleidsplan op maat. Wij gingen van DG-druk naar DG-ondersteuningsgeluk!

Ellen Brand
De Watermolen